De planning is dat de appartementen medio oktober 2023 worden opgeleverd. Wijzigingen en onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Zodra de precieze datum van oplevering bekend is, zal dit bekend worden gemaakt op de website en aan de potentiële huurders.