De sloop is van start

De bouw aan de Breestraat is sinds november in volle gang.  De sloop van de begane grondvloer en fundering is inmiddels voltooid en er is gestart met de sonderingen en archeologisch onderzoek ter voorbereiding op het heien.